หน้าหลัก » สมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ » จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 13-21 สิงหาคม 2556

จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 13-21 สิงหาคม 2556
จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • ค่าตอบแทน : เดือนละ 17,290 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเต่างอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
  • ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30 กันยายน 2559
  • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
  • ค่าธรรมเนียมในการสมัคร : 200 บาท


ดาวน์โหลด