หน้าหลัก » สมัครงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ » ธกส. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ธกส. เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • กำหนดการรับสมัคร : สมัครผ่าน http://www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2557
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ : ประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php
  • ค่าตอบแทน : เดือนละ 9,600 บาท รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท

การพิจารณาพิเศษ

  • – หากสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ เช่น VISUAL BASIC, VISUAL C#, Shell Script,PHP, ASP.NET, JAVA SCRIPT, ASP บนฐานข้อมูล RDBMS หรือ SQL หรือ Oracle หรือ DB2 หรือ สามารถออกแบบ Database หรือ สามารถใช้ Tools ที่ช่วยในการพัฒนา Web Page เช่น Graphic Design หรือ Animation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • – หากมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร

ติดต่อได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก
โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.ดาวน์โหลด