อันดับความเร็วอินเตอร์เน็ต 2013

10 ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงสุดในโลก ไตรมาสแรกของปี 2013

1. เกาหลีใต้ โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 14.2 Mbps […] Read more »